ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Hóa học 10 Bài 13 Liên kết cộng hóa trị

Bài tập trắc nghiệm Hóa học 10 Bài 13 về Liên kết cộng hóa trị online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (12 câu):

  • A. Liên kết ion
  • B. Liên kết kim loại
  • C. Liên kết cộng hoá trị
  • D. Liên kết hidro
  • A. NH3
  • B. HCl
  • C. O2
  • D. H2O
   
   
  • A. NH4Cl.
  • B. H2O.
  • C. NaCl.
  • D. Ca(NO3)2.
  • A. HCl
  • B. CO2.
  • C. NH3.
  • D. H2O.
  • A. 1.
  • B. 4.
  • C. 3.
  • D. 2.
 • Câu 6:

  Liên kết cộng hóa trị được tạo thành bằng

  • A. sự chuyển hẳn electron từ nguyên tử này sang nguyên tử khác.
  • B. sự góp chung cặp electron của hai nguyên tử.
  • C. cặp electron dung chung giữa hai nguyên tử, nhưng cặp electron này chỉ do một nguyên tử cung cấp.
  • D. sự tương tác giữa các nguyên tử và ion ở nút mạng tinh thể với dòng electron tự do.
 • Câu 7:

  Phân tử chất nào sau đây chỉ có các liên kết cộng hóa trị phân cực?

  • A. H2O  
  • B. C2H  
  • C. N   
  • D. MgCl2
 • Câu 8:

  Liên kết cộng hóa trị tồn tại do

  • A. các đám mây electron.
  • B. các electron hoá trị.
  • C. các cặp electron dùng chung.
  • D. lực hút tĩnh điện yếu giữa các nguyên tử.
 • Câu 9:

  Đa số các hợp chất cộng hóa trị có đặc điểm là :

  • A. có thể hòa tan trong dung môi hữu cơ.
  • B. nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao.
  • C. có khả năng dẫn điện khi ở thể lỏng hoặc nóng chảy.
  • D. khi hòa tan trong nước thành dung dịch điện li.
 • Câu 10:

  Dãy nào sau đây gồm các chất mà phân tử đều không bị phân cực?

  • A.

   HBr, CO2, CH4

  • B.

   Cl2, CO2, C2H2

  • C.

   NH3, Br2, C2H4

  • D. HCl, C2H2, CH4
 • Câu 11:

  Dãy nào sau đây gồm các chất mà phân tử đều chỉ có liên kết cộng hóa trị phân cực?

  • A.

   O2, H2O, NH3

  • B.

   H2O, HCl, H2S

  • C.

   HCl, O3, H2S

  • D. HCl, Cl2, H2O
 • Câu 12:

  Cho các phân tử N2, HCl, NaCl, MgO. Các phân tử đều có liên kết cộng hóa trị là

  • A.

   N2 và HCl

  • B.

   HCl và MgO

  • C.

   N2 và NaCl

  • D. NaCl và MgO
 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 14_1631286051.png
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)