YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 13.5 trang 32 SBT Hóa học 10

Bài tập 13.5 trang 32 SBT Hóa học 10

Cho độ âm điện của các nguyên tố: O = 3,44 ; G = 3,16 ; N = 3,04 ; C = 2,55 ; H = 2,20. Trong các hợp chất: H2O, NH3, HCl, CH4 Số hợp chất chứa liên kết cộng hoá trị có cực là

A. 1.    

B. 2.

C. 3.    

D. 4.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13.5

H2O có 0,4 < Δ χ = 1,24 < 1,7 ⇒ liên kết cộng hóa trị có cực

NH3 có 0,4 < Δχ = 0,84 < 1,7 ⇒ liên kết cộng hóa trị có cực

HCl có 0,4 < Δχ = 0,96 < 1,7 ⇒ liên kết cộng hóa trị có cực

CH4 có Δχ = 0,35 < 0,4 ⇒ liên kết cộng hóa trị không cực

⇒ Chọn C

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13.5 trang 32 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF