YOMEDIA

Bài tập 13.2 trang 32 SBT Hóa học 10

Bài tập 13.2 trang 32 SBT Hóa học 10

Hợp chất có liên kết ion là

A. H2O    

B. NH3

C. CCl3    

D. CsF

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13.2

Liên kết ion hình thành giữa kim loại điển hình và phi kim điển hình (CsF)

⇒ Chọn D

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13.2 trang 32 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA