RANDOM

Bài tập 1 trang 64 SGK Hóa học 10

Giải bài 1 tr 64 sách GK Hóa lớp 10

Chọn câu đúng nhất về liên kết cộng hóa trị.

Liên kết cộng hóa trị là liên kết: 

A. Giữa các phi kim với nhau.

B. Trong đó cặp electron chung bị lệch về một nguyên tử.

C. Được hình thành do sự dùng chung electron của 2 nguyên tử khác nhau.

D. Được tạo nên giữa 2 nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron chung.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Liên kết cộng hóa trị là liên kết được tạo nên giữa 2 nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron chung.

⇒ Đáp án: D

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 64 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 

 

RANDOM