YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 13.9 trang 33 SBT Hóa học 10

Bài tập 13.9 trang 33 SBT Hóa học 10

Liên kết hóa học được hình thành do sự di chuyển những electron lớp ngoài cùng của nguyên tử để tạo thành cặp electron liên kết là kiểu

A. Liên kết ion

B. Liên kết cộng hóa trị

C. Liên kết kim loại

D. Liên kết hiđro

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13.9

Liên kết hóa học được hình thành do sự di chuyển những electron trong lớp ngoài cùng của nguyên tử để tạo thành cặp electron liên kết là kiểu liên kết cộng hóa trị 

⇒ Chọn B

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13.9 trang 33 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF