AMBIENT

Bài tập 13.8 trang 33 SBT Hóa học 10

Bài tập 13.8 trang 33 SBT Hóa học 10

Cho các phân tử: HCl, HBr, HI, HF. Phân tử có liên kết phân cực mạnh nhất là:

A. HBr         

B. HI

C. HCl         

D. HF

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13.8

HF có: Δχ = 3,98 - 2,2 = 1,78

HCl có: Δχ = 3,16 - 2,2 = 0,96

HBr có: Δχ = 2,96 - 2,2 = 0,76

HCl có: Δχ = 2,66 - 2,2 = 0,46

Chất có liên kết phân cực mạnh nhất thì ΔχΔχ  lớn nhất (HF)

⇒ Chọn D

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13.8 trang 33 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

YOMEDIA