YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 13.8 trang 33 SBT Hóa học 10

Bài tập 13.8 trang 33 SBT Hóa học 10

Cho các phân tử: HCl, HBr, HI, HF. Phân tử có liên kết phân cực mạnh nhất là:

A. HBr         

B. HI

C. HCl         

D. HF

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13.8

HF có: Δχ = 3,98 - 2,2 = 1,78

HCl có: Δχ = 3,16 - 2,2 = 0,96

HBr có: Δχ = 2,96 - 2,2 = 0,76

HCl có: Δχ = 2,66 - 2,2 = 0,46

Chất có liên kết phân cực mạnh nhất thì ΔχΔχ  lớn nhất (HF)

⇒ Chọn D

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13.8 trang 33 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF