YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 35 SGK Hóa học 10

Giải bài 3 tr 35 sách GK Hóa lớp 10

Số nguyên tố trong chu kì 3 và 5 là:

A. 8 và 18            

B. 18 và 8        

C. 8 và 8.            

D. 18 và 18

Chọn đáp án đúng?

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 3

Số nguyên tố trong chu kì 3 và 5 là 8 và 18

⇒ Chọn A.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 35 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON