ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 7.3 trang 17 SBT Hóa học 10

Bài tập 7.3 trang 17 SBT Hóa học 10

Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa hoc, trừ chu kì 1 các chu kì đều bắt đầu bằng

A. nguyên tố kim loại điển hình, cuối chu kì là một phi kim điển hình và kết thúc là một kí hiếm

B. nguyên tố kim loại điển hình, cuối chu kì là một phi kim điển hình

C. nguyên tố phi kim, cuối chu kì là một phi kim điển hình và kết thúc là một khí hiếm

D. nguyên tố phi kim điển hình và kết thúc là một phi kim điển hình

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7.3

 
 

Chu kì nào cũng được bắt đầu bằng một kim loại điển hình (trừ chu kì 1) cuối chu kì là phi kim điển hình và kết thúc bằng một khí hiếm.

⇒ Chọn A

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7.3 trang 17 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • A La

  Cho 0,345g 1 kim loại có hóa trị k đổi tác dụng với nước thu được 168ml khí \(H_2\) ở đktc.Tìm tên kim loại đó và vị trí của nó trong bảng HTTH

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Lê Tấn Vũ

  Một hh X gồm 2 muối cacbonat kim loại kiềm A,B thuộc 2 chu kì liên tiếp trong bảng HTTH có tổng khối lượng là 4,19g.Xác định A,B và số mol của cacbonat trong hh X biết rằng khi cho X tác dụng với \(H_2SO_4\)dư và cho khí \(CO_2\) tạo ra pư hết với nước vôi trong dư ta thu được 3,5g kết tủa

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Suong dem

  Cho 2 nguyên tố A và B thuộc cùng nhóm A, hai chu kỳ kế tiếp bảng tuần hoàn . Biết tổng số đơn vị điện tích hạt nhân của A và B bẳng 30. Tìm ZA , ZB và xác định vị trí trong bảng tuần hoàn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1