ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 39 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 1 trang 39 SGK Hóa học 10 nâng cao

Nguyên tử các nguyên tố xếp ở chu kì 6 có số lớp electron trong nguyên tử là:

A. 3.

B. 5.

C. 6.

D. 7.

Chọn đáp án đúng.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 

Số lớp electron trong nguyên tử ở chu kì 6 là 6 lớp e.

Đáp án C

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 39 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Lê Tấn Vũ
  Cho 6,2g hh 2 kim loại kiềm A và B vào 100g nước (dư) thu được 2,24 lít khí (đktc). A và B kế tiếp nhau trong nhóm A.
  a. Xác định tên A và B. 
  b. Tính nồng độ % các chất tan trong dd thu được.
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Bảo Lộc

  .a)  Dựa vào vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn, hãy nêu rõ trong các nguyên tố sau đây những nguyên tố nào có cùng cộng hóa trị trong các oxit cao nhất:

  Si, P, Cl, S, C,N, Se, Br.

  b) Những nguyên tố nào sau đây có cùng cộng hóa trị trong các hợp chất khí với hidro

  P, S, F, Si, Cl, N, As, Te.


   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • ngọc trang

  Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IA là ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hy Vũ

  Tìm tên kim loại R

  bởi Hy Vũ 25/11/2018

  Đốt cháy hoàn toàn 5,4g kim lọai R có hóa trị n không đổi thi được 10,2 gam oxit

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1