YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 35 SGK Hóa học 10

Giải bài 1 tr 35 sách GK Hóa lớp 10

Các nguyên tố xếp ở chu kì 6 có số lớp electron trong nguyên tử là:

A. 3.

B. 5.

C. 6.

D. 7.

Chọn đáp số đúng.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 1

Các nguyên tố xếp ở chu kì 6 có số lớp electron trong nguyên tử là 6

⇒ C đúng.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 35 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON