YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 7.2 trang 17 SBT Hóa học 10

Bài tập 7.2 trang 17 SBT Hóa học 10

Tổng số hạt cơ bản (proton, nơtron, electron) trong ion M+ là 57. Trong bảng tuần hoàn M nằm ở

A. chu kì 4, nhóm IA.    

B. chu kì 3, nhóm IA.

C. chu kì 4, nhóm IIA.    

D. chu kì 3, nhóm IIA

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7.2

Ta có: P + E + N -1 = 57 → 2P + N = 58 → N = 58 - 2P (1)

Mặt khác ta có công thức : 1 ≤ N/P ≤ 1,5(2)

Thay (1) vào (2) ta có : P ≤ 58 - 2P ≤ 1,5P → 16,57 ≤ P ≤ 19,33

P có 3 giá trị 17, 18, 19

P = 17 : cấu hình e thu gọn 2/8/7 → loại

P = 18 : cấu hình e thu gọn 2/8/8 → loại

P = 19 : cấu hình e thu gọn 2/8/8/1 → chu kì 4 nhóm IA → chọn Đáp án A.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7.2 trang 17 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF