ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 7.2 trang 17 SBT Hóa học 10

Bài tập 7.2 trang 17 SBT Hóa học 10

Tổng số hạt cơ bản (proton, nơtron, electron) trong ion M+ là 57. Trong bảng tuần hoàn M nằm ở

A. chu kì 4, nhóm IA.    

B. chu kì 3, nhóm IA.

C. chu kì 4, nhóm IIA.    

D. chu kì 3, nhóm IIA

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7.2

 
 

Ta có: P + E + N -1 = 57 → 2P + N = 58 → N = 58 - 2P (1)

Mặt khác ta có công thức : 1 ≤ N/P ≤ 1,5(2)

Thay (1) vào (2) ta có : P ≤ 58 - 2P ≤ 1,5P → 16,57 ≤ P ≤ 19,33

P có 3 giá trị 17, 18, 19

P = 17 : cấu hình e thu gọn 2/8/7 → loại

P = 18 : cấu hình e thu gọn 2/8/8 → loại

P = 19 : cấu hình e thu gọn 2/8/8/1 → chu kì 4 nhóm IA → chọn Đáp án A.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7.2 trang 17 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • bach dang

  hoà tan 0,69g kim loại kiềm vào 49,34ml nước thu được 0,03g khí

  xđịnh tên kimloại, viết cấu hình electron

  tínhC% của dd thu đc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Lê Nguyễn Hạ Anh

  Cho kim loại M hóa trị không đổi vào nước thu được 168 ml khí hidro ở điều kiện tiêu chuẩn. Tìm M?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  nguyên tử r thuộc nhóm VIA có tổng các hạt là 24. Xác định vị trí của R trong bảng tuần hoàn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Xuân Ngạn

  cho 0.23 g kim loại thuộc nhóm 1A tác dụng với nước tạo ra dung dịch A và 0.112lil khi h2 ..viết pt phản ứng và xác định tên kim loại..

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1