ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 7.1 trang 17 SBT Hóa học 10

Bài tập 7.1 trang 17 SBT Hóa học 10

Các nguyên tố Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar thuộc chu kì 3

Lớp electron ngoài cùng có số electron tối đa là

A. 3.    

B. 10

C. 8.    

D. 20

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7.1

 
 

Đáp án đúng là C, lớp electron ngoài cùng có tối đa 8 electron.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7.1 trang 17 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1