YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 39 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 4 trang 39 SGK Hóa học 10 nâng cao

Số hiệu nguyên tử của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn cho ta biết những thông tin gì?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Số hiệu nguyên tử cho biết:

- Số thứ tự ô nguyên tố

- Số đơn vị diện tích hạt nhân

- Số proton và số electron.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 39 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON