ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4 trang 39 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 4 trang 39 SGK Hóa học 10 nâng cao

Số hiệu nguyên tử của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn cho ta biết những thông tin gì?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

 
 

Số hiệu nguyên tử cho biết:

- Số thứ tự ô nguyên tố

- Số đơn vị diện tích hạt nhân

- Số proton và số electron.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 39 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Lê Chí Thiện

  Giúp em đi ạ. thanks

  Có các mệnh đề sau:

  (a) Bảng hệ thống tuần hoàn gồm có 13 nguyên tố s.

  (b) Bảng hệ thống tuần hoàn gồm có 30 nguyên tố p.

  (c) Bảng tuần hoàn gồm 3 chu kì nhỏ và 4 chu kì lớn.

  (d) Bảng hệ thống tuần hoàn có 7 hàng ngang, ứng với 7 chu kì.

  (e) Bảng hệ thống tuần hoàn có 16 cột dọc, ứng với 8 nhóm A và 8 nhóm B.

  (g) Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố có khối lượng nguyên tử luôn tăng dần.

  (h) Mendeleev xếp các nguyên tố vào bảng tuần hoàn theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.

  Số mệnh đề đúng là:

  A. 2           B. 3          C. 4       D. 5

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 •  
   
  Đặng Ngọc Trâm

  Giải thích giùm câu này với, mấy bạn ơi...

  Cho các thông tin sau:

  Ion X2- có cấu trúc electron: 1s22s22p63s23p6.

  Nguyến tố Y có tổng số hạt cơ bản trong nguyên tử là 40. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12.

  Ion Z2+ có tổng số hạt mang điện tích dương trong hạt nhân bằng 29.

  Vị trí của X, Y, Z trong bảng tuần hoàn lần lượt là:

  A. (X: ô 16, chu kỳ 3, nhóm VIA); ( Y: ô 13, chu kì 3, nhóm IIIA); (Z: ô 29, chu kì 4, nhóm IB).

  B. (X: ô 16, chu kỳ 3, nhóm VIA); ( Y: ô 13, chu kì 3, nhóm IA); (Z: ô 29, chu kì 4, nhóm IIB).

  C. (X: ô 20, chu kỳ 4, nhóm IIA); ( Y: ô 13, chu kì 3, nhóm IIIA); (Z: ô 29, chu kì 4, nhóm IB).

  D. (X: ô 16, chu kỳ 3, nhóm VIA); ( Y: ô 13, chu kì 3, nhóm IIIA); (Z: ô 31, chu kì 4, nhóm IIIA).

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1