Bài tập 4 trang 35 SGK Hóa học 10

Giải bài 4 tr 35 sách GK Hóa lớp 10

Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố được sắp xếp theo nguyên tắc nào?

A. Theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

B. Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành 1 hàng.

C. Các nguyên tố có cùng số electron hóa trị trong nguyên tử được xếp thành 1 cột.

D. Cả A, B, C.

Chọn đáp án đúng nhất.

Gợi ý trả lời bài 4

Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố được sắp xếp theo nguyên tắc:

 • Theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.
 • Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành 1 hàng.
 • Các nguyên tố có cùng số electron hóa trị trong nguyên tử được xếp thành 1 cột.

⇒ Đáp án D.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 35 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Lệ Diễm

  a, Nguyên tử nguyên tố M có tổng số hạt (p,n,e) là 34 .Trong đó số hạt mang điện âm ít hơn số hạt khong mang điện là 1. Xác định số hạt p, n, e trong nguyên tử

  b, Xác định vị trí trong bảng tuần hoàn ,tính chất của 2 nguyên tố :A(Z=13),T(Z=16)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach dang

  hoà tan 0,69g kim loại kiềm vào 49,34ml nước thu được 0,03g khí

  xđịnh tên kimloại, viết cấu hình electron

  tínhC% của dd thu đc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nguyễn Hạ Anh

  Cho kim loại M hóa trị không đổi vào nước thu được 168 ml khí hidro ở điều kiện tiêu chuẩn. Tìm M?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời