AMBIENT

Bài tập 7 trang 35 SGK Hóa học 10

Giải bài 7 tr 35 sách GK Hóa lớp 10

a) Nhóm nguyên tố là gì?

b) Bảng tuần hoàn các nguyên tố có bao nhiêu cột?

c) Bảng tuần hoàn có bao nhiêu nhóm A?

d) Bảng tuần hoàn có bao nhiêu nhóm B? Các nhóm B gồm bao nhiêu cột?

e) Những nhóm nào chứa nguyên tố s? Những nhóm nào chứa nguyên tố p? Những nhóm nào chứa nguyên tố d?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 7

a) Nhóm nguyên tố là tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử có cấu hình electron tương tự nhau, do đó có tính chất hóa học gần giống nhau và xếp thành một cột.

b) Bảng tuần hoàn có 18 cột.

c) Bảng tuần hoàn có 8 nhóm A.

d) Bảng tuần hoàn có 8 nhóm B, gồm 10 cột.

e) Nhóm IA và IIA chứa nguyên tố s, nhóm IIIA đến nhóm VIIIA (trừ He) chứa các nguyên tố p. Các nhóm từ IIIB đến IIB (theo chiều từ trái qua phải trong bảng tuần hoàn) chứa các nguyên tố d.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 7 trang 35 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Xuân Ngạn

  cho 0.23 g kim loại thuộc nhóm 1A tác dụng với nước tạo ra dung dịch A và 0.112lil khi h2 ..viết pt phản ứng và xác định tên kim loại..

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • A La

  Cho 0,345g 1 kim loại có hóa trị k đổi tác dụng với nước thu được 168ml khí \(H_2\) ở đktc.Tìm tên kim loại đó và vị trí của nó trong bảng HTTH

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Vũ

  Một hh X gồm 2 muối cacbonat kim loại kiềm A,B thuộc 2 chu kì liên tiếp trong bảng HTTH có tổng khối lượng là 4,19g.Xác định A,B và số mol của cacbonat trong hh X biết rằng khi cho X tác dụng với \(H_2SO_4\)dư và cho khí \(CO_2\) tạo ra pư hết với nước vôi trong dư ta thu được 3,5g kết tủa

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

AMBIENT
?>