YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 35 SGK Hóa học 10

Giải bài 2 tr 35 sách GK Hóa lớp 10

Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, số chu kì nhỏ và số chu kì lớn là:

A. 3 và 3.                    

B. 3 và 4                      

C. 4 và 4              

D. 4 và 3

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 2

Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, số chu kì nhỏ (chu kì 1, 2, 3) và số chu kì lớn (chu kì 4, 5, 6, 7) lần lượt là 3 và 4

⇒ Đáp án B

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 35 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON