ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 7 trang 39 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 7 trang 39 SGK Hóa học 10 nâng cao

Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố từ Z = 1 đến Z = 20.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

 
 

H (Z = 1): 1s1

He (Z = 2): 1s2

Li (Z = 3): 1s22s1

Be (Z = 4): 1s22s2

B (Z = 5): 1s22s22p1

C (Z = 6): 1s22s22p2

N (Z = 7): 1s22s22p3

O (Z = 8): 1s22s22p4

F (Z = 9): 1s22s22p5

Ne (Z = 10): 1s22s22p6

Na (Z = 11): 1s22s22p63s1

Mg (Z = 12): 1s22s22p63s2

Al (Z = 13): 1s22s22p63s23p1

Si (Z = 14): 1s22s22p63s23p2

P (Z = 15): 1s22s22p63s23p3

S (Z = 16): 1s22s22p63s23p4

Cl (Z = 17): 1s22s22p63s23p5

Ar (Z = 18): 1s22s22p63s23p6

K (Z = 19): 1s22s22p63s23p64s1

Ca (Z = 20): 1s22s22p63s23p64s2

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 39 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1