YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 7.5 trang 18 SBT Hóa học 10

Bài tập 7.5 trang 18 SBT Hóa học 10

a) Chu kì 1, chu kì 2, chu kì 3, mỗi chu kì có bao nhiêu nguyên tố?

b) Chu kì 4, chu kì 5, mỗi chu kì có bao nhiêu nguyên tố?

c) Chu kì 6 có bao nhiêu nguyên tố?

d) Các chu kì nào là các chu kì nhỏ (ngắn)? Các chu kì nào là các chu kì lớn (dài)?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7.5

a) Chu kì 1 có 2 nguyên tố.

Chu kì 2 có 8 nguyên tố.

Chu kì 3 có 8 nguyên tố.

b) Chu kì 4 và chu kì 5, mỗi chu kì có 18 nguyên tố.

c) Chu kì 6 có 32 nguyên tố.

d) Các chu kì 1, 2, 3 là các chu kì nhỏ (ngắn).

Các chu kì 4, 5, 6,1 là các chu kì lớn (dài).

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7.5 trang 18 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF