ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 7.5 trang 18 SBT Hóa học 10

Bài tập 7.5 trang 18 SBT Hóa học 10

a) Chu kì 1, chu kì 2, chu kì 3, mỗi chu kì có bao nhiêu nguyên tố?

b) Chu kì 4, chu kì 5, mỗi chu kì có bao nhiêu nguyên tố?

c) Chu kì 6 có bao nhiêu nguyên tố?

d) Các chu kì nào là các chu kì nhỏ (ngắn)? Các chu kì nào là các chu kì lớn (dài)?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7.5

 
 

a) Chu kì 1 có 2 nguyên tố.

Chu kì 2 có 8 nguyên tố.

Chu kì 3 có 8 nguyên tố.

b) Chu kì 4 và chu kì 5, mỗi chu kì có 18 nguyên tố.

c) Chu kì 6 có 32 nguyên tố.

d) Các chu kì 1, 2, 3 là các chu kì nhỏ (ngắn).

Các chu kì 4, 5, 6,1 là các chu kì lớn (dài).

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7.5 trang 18 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Thị Thúy

  Cho 11,7g kim loại M (chưa biết hoá trị) thuộc nhóm A tác dụng với ddHCl dư thấy có 3,36 lít khí thoát ra (đktc). Tìm nguyên tử khối của M và gọi tên M?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Lê Nhi

  Hoà tan hoàn toàn 32 gam 2 kim loại kiềm thổ A,B thuộc 2 chu kì kế tiếp nhau vào dung dịch HCl dư ta thu được 22,4 lít khí ở (đktc) . Xác định tên và % về khối lượng của hai kim loại trên .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hiền

  Nguyên tố R thuộc nhóm VA trong bảng tuần hoàn trong oxit cao nhất r chiếm 25,9% về khối lượng. Tính thành phần % về khối lượng của nguyên tố R trong hợp chất với khí hidro?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thúy

  Hòa tan hoàn toàn 10g hỗn hợp 2 kim loại đều đứng trước hidro trong dãy hoạt động hóa học trong dung dịch HCl dư thấy tạo 2,24 lít khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m g muối khan. Vậy m có giá trị bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1