ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 7.11 trang 18 SBT Hóa học 10

Bài tập 7.11 trang 18 SBT Hóa học 10

Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 13. Xác định tên nguyên tố và nguyên tử khối của nguyên tố đó. Viết cấu hình electron nguyên tử.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7.11

 
 

- Trong nguyên tử thì tỉ số N/Z ≥ 1 và N/Z ≤ 1,5

- Trong nguyên tử số proton bằng số electron.

Theo đầu bài tổng 3 loại hạt là 13. Ta có thể biện luận như sau :

+ Nếu số p = số e = 3 thì số n = 13 - (3 + 3) = 7.

Tỉ số N/Z = 7/3 = 2,3 > 1,5 (loại)

+ Nếu số p = số e = 4 thì số n = 13 - (4 + 4) = 5.

Tỉ số N/Z = 5/4 = 1,25 (phù hợp)

+ Nếu số p = số e = 5 thì số n = 13 - (5 + 5) = 3.

Tỉ số N/Z = 3/5 = 0,5 < 1 (loại)

Vậy nguyên tử đó có Z = 4. Đó là beri (Be).

Nguyên tử khối của nguyên tố đó là : 4 + 5 = 9 đvC.

Cấu hình electron nguyên tử : 1s22s2

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7.11 trang 18 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • thu trang

  Cho 8,8g 1 hh 2 kim loại nằm ở 2 chu kì liên tiếp và thuộc phân nhóm chính nhóm IÌ, tác dụng với dd HCL dư thu đc 6,72 lít khí hidro (đktc). Dựa vào bảng tuần hoàn xét xem hai kim loại đó là j

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Ngoc Nga

  Khi cho 0,6g một kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm II tác dụng với nước thì có 0, 336 lít khí hidro thoát ra (đktc). Gọi tên kim loại đó

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • trang lan

  Cấu hình electron ở trạng thái cơ bản của nguyên tử nguyên tố X có tổng số electron trong các phân lớp p là 8 .Nguyên tố X là:

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sasu ka

  Một nguyên tử có cấu hình electron  1s22s22p3

  a) Xác định vị trí của nguyên tố đó trong bảng tuần hoàn, suy ra công thức phân tử của hợp chất khí với hidro

  b) Viết công thức electron và công thức cấu tạo của phân tử đó.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1