YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 6 trang 39 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 6 trang 39 SGK Hóa học 10 nâng cao

a) Nhóm nguyên tố là gì?

b) Các nguyên tố s, p, d, f thuộc những nhóm nào trong bảng tuần hoàn?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

a) Nhóm nguyên tố là tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử có cấu hình electron tương tự nhau, do đó có tính chất hóa học gần giống nhau và được xếp thành một cột.

b) Các nguyên tố s thuộc nhóm IA, IIA và He thuộc nhóm VIIIA.

Các nguyên tố p thuộc các nhóm IIIA, IVA, VA, VIA, VIIA, VIIIA (trừ He). Các nguyên tô d thuộc các nhóm IB đến VIIIB.

Các nguyên tố f thuộc 2 họ nguyên tố Lantan và Actini.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 39 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
 • Hy Vũ

  Tìm tên kim loại R

  bởi Hy Vũ 25/11/2018

  Đốt cháy hoàn toàn 5,4g kim lọai R có hóa trị n không đổi thi được 10,2 gam oxit

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị An
  cho 2 nguyên tố X , Y thuộc cùng nhóm A và 2 chu kì liên tiếp có tổng điện tích hạt nhân là 30 . Xác định vị trí của X , Y trong bảng tuần hoàn . Viết công thức ooxxit và hidroxit của chúng. 
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Lan

  Nguyên tố có số thứ tự 37, nguyên tố X thuộc chu kì nào, nhóm nào trong bảng tuần hoàn ?

  A.Chu kì 4, nhóm IA 

  B.Chu kì 4, nhóm IIA 

  C.Chu kì 5, nhóm IA 

  D.Chu kì 5, nhóm IIA 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bình Nguyen

  Tính bazơ của dãy các hiđroxit : NaOH, Mg(OH)2, Al(OH)3 biến đổi theo chiều nào ?

  A.Giảm dần.

  B.Tăng dần

  C.không đổi.   

  D.Vừa tăng vừa giảm.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trung Thành

  Hợp chất ion G tạo nên từ các ion đơn nguyên tử M2+ và X2-. Tổng số hạt (nơtron, proton, electron) trong phân tử G là 84, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 28 hạt. Số hạt mang điện của ion X2- ít hơn số hạt mang điện của ion M2+ là 20 hạt. Vị trí của M trong bảng tuần hoàn là

  A. ô 8, chu kì 2, nhóm VIA.

  B. ô 20, chu kì 4, nhóm IIA.

  C. ô 26, chu kì 4, nhóm VIIIB.

    D. ô 12, chu kì 3, nhóm IIA

  Em cảm ơn ạ!

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Lê Chí Thiện

  Giúp em đi ạ. thanks

  Có các mệnh đề sau:

  (a) Bảng hệ thống tuần hoàn gồm có 13 nguyên tố s.

  (b) Bảng hệ thống tuần hoàn gồm có 30 nguyên tố p.

  (c) Bảng tuần hoàn gồm 3 chu kì nhỏ và 4 chu kì lớn.

  (d) Bảng hệ thống tuần hoàn có 7 hàng ngang, ứng với 7 chu kì.

  (e) Bảng hệ thống tuần hoàn có 16 cột dọc, ứng với 8 nhóm A và 8 nhóm B.

  (g) Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố có khối lượng nguyên tử luôn tăng dần.

  (h) Mendeleev xếp các nguyên tố vào bảng tuần hoàn theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.

  Số mệnh đề đúng là:

  A. 2           B. 3          C. 4       D. 5

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Đặng Ngọc Trâm

  Giải thích giùm câu này với, mấy bạn ơi...

  Cho các thông tin sau:

  Ion X2- có cấu trúc electron: 1s22s22p63s23p6.

  Nguyến tố Y có tổng số hạt cơ bản trong nguyên tử là 40. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12.

  Ion Z2+ có tổng số hạt mang điện tích dương trong hạt nhân bằng 29.

  Vị trí của X, Y, Z trong bảng tuần hoàn lần lượt là:

  A. (X: ô 16, chu kỳ 3, nhóm VIA); ( Y: ô 13, chu kì 3, nhóm IIIA); (Z: ô 29, chu kì 4, nhóm IB).

  B. (X: ô 16, chu kỳ 3, nhóm VIA); ( Y: ô 13, chu kì 3, nhóm IA); (Z: ô 29, chu kì 4, nhóm IIB).

  C. (X: ô 20, chu kỳ 4, nhóm IIA); ( Y: ô 13, chu kì 3, nhóm IIIA); (Z: ô 29, chu kì 4, nhóm IB).

  D. (X: ô 16, chu kỳ 3, nhóm VIA); ( Y: ô 13, chu kì 3, nhóm IIIA); (Z: ô 31, chu kì 4, nhóm IIIA).

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON