ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 8 trang 39 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 8 trang 39 SGK Hóa học 10 nâng cao

Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố selen (Z = 34), kripton (Z = 36) và xác định vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

 
 

Cấu hình electron của selen (Z = 34) là:

Se (Z = 34): 1s22s22p63s23p63d104s24p4 

→ Se thuộc ô số 34 nhóm VIA, chu kì 4.

Cấu hình eleetron của kripton (Z = 36) là:

Kr (Z = 36): 1s22s22p63s23p63d104s24p

→ Kr thuộc ô số 36 nhóm VIIIA, chu kì 4.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 39 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Đặng Ngọc Trâm

  Giải thích giùm câu này với, mấy bạn ơi...

  Cho các thông tin sau:

  Ion X2- có cấu trúc electron: 1s22s22p63s23p6.

  Nguyến tố Y có tổng số hạt cơ bản trong nguyên tử là 40. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12.

  Ion Z2+ có tổng số hạt mang điện tích dương trong hạt nhân bằng 29.

  Vị trí của X, Y, Z trong bảng tuần hoàn lần lượt là:

  A. (X: ô 16, chu kỳ 3, nhóm VIA); ( Y: ô 13, chu kì 3, nhóm IIIA); (Z: ô 29, chu kì 4, nhóm IB).

  B. (X: ô 16, chu kỳ 3, nhóm VIA); ( Y: ô 13, chu kì 3, nhóm IA); (Z: ô 29, chu kì 4, nhóm IIB).

  C. (X: ô 20, chu kỳ 4, nhóm IIA); ( Y: ô 13, chu kì 3, nhóm IIIA); (Z: ô 29, chu kì 4, nhóm IB).

  D. (X: ô 16, chu kỳ 3, nhóm VIA); ( Y: ô 13, chu kì 3, nhóm IIIA); (Z: ô 31, chu kì 4, nhóm IIIA).

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1