YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 8 trang 39 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 8 trang 39 SGK Hóa học 10 nâng cao

Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố selen (Z = 34), kripton (Z = 36) và xác định vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

Cấu hình electron của selen (Z = 34) là:

Se (Z = 34): 1s22s22p63s23p63d104s24p4 

→ Se thuộc ô số 34 nhóm VIA, chu kì 4.

Cấu hình eleetron của kripton (Z = 36) là:

Kr (Z = 36): 1s22s22p63s23p63d104s24p

→ Kr thuộc ô số 36 nhóm VIIIA, chu kì 4.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 39 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON