ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 8 trang 35 SGK Hóa học 10

Giải bài 8 tr 35 sách GK Hóa lớp 10

Hãy cho biết quan hệ giữa số thứ tự của nhóm A và số electron hóa trị của nguyên tử các nguyên tố trong nhóm?

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 8

 
 

Số thứ tự của các nhóm A trùng với số electron hóa trị trong nguyên tử của các nguyên tố trong nhóm.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 8 trang 35 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1