AMBIENT

Bài tập 6 trang 35 SGK Hóa học 10

Giải bài 6 tr 35 sách GK Hóa lớp 10

Hãy cho biết nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 6

Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học:

- Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.

- Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành một hàng.

- Các nguyên tố có số electron ngoài cùng như nhau được xếp thành một cột.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 35 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • bach dang

  hoà tan 0,69g kim loại kiềm vào 49,34ml nước thu được 0,03g khí

  xđịnh tên kimloại, viết cấu hình electron

  tínhC% của dd thu đc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nguyễn Hạ Anh

  Cho kim loại M hóa trị không đổi vào nước thu được 168 ml khí hidro ở điều kiện tiêu chuẩn. Tìm M?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  nguyên tử r thuộc nhóm VIA có tổng các hạt là 24. Xác định vị trí của R trong bảng tuần hoàn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

AMBIENT
?>