ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 7.4 trang 17 SBT Hóa học 10

Bài tập 7.4 trang 17 SBT Hóa học 10

Nguyên tử của nguyên tố X cố tổng số các hạt (p, n, e) bằng 40. Biết số khối A < 28. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, X thuộc

A. chu kì 3, nhóm IIIA

B. chu kì 2, nhóm IIIA

C. chu kì 4, nhóm IIIA

D. chu kì 3, nhóm IIA

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7.4

 
 

Theo đề bài ta có : 2Z + N = 40

N ≥ Z . Vì vậy ta có : 3Z ≥40, do đó Z ≤ 40/3 = 13,3 (1)

Măt khác : N/Z ≤ 1,5 → N ≤ 1,5Z

Từ đó ta có : 2Z + N ≤ 2Z + 1,5Z; 40 ≤3,5Z

→ Z ≥ 40/3,5 = 11,4 (2)

Tổ hợp (1) và (2) ta có : 11,4 ≤ Z ≤13,3 mà z nguyên. Vậy Z= 12 và Z = 13.

Nếu Z = 12 thì N = 16 và A = 28 (trái với đề bài A < 28)

Vậy Z = 13. Đó là nguyên tố nhôm (Al).

Vị trí của nhôm trong bảng tuần hoàn :

+ Ô số 13 ;

+ Chu kì 3 ;

+ Nhóm IIIA.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7.4 trang 17 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Dương Minh Tuấn
  1. Tổng số hạt trong nguyên tử M3+ là 37. Xác định kí hiệu nguyên tử M. Vị trí của M trong bảng tuần hoàn?
  2. Tổng số hạt trong hợp chất MX2 là 140. Số hạt trong M ít hơn số hạt trong X là 16. Biết M tạo ion M2+, X tạo ion X-. Xác định vị trí của M, X trong bảng tuần hoàn
  3. X có 2 đồng vị X1, X2. X1 chiếm 96 phần trăm. Đồng vị X1 kém đồng vị X2 là 2 nơtron và nguyên tử khối trung bình là 40,08. Xác định số khối của đồng vị.
  4.X có 3 đồng vị. Biết đồng vị 1 có 12 nơtron, chiếm 78,6 phần trăm. Đồng vị 2 có 13 nơtron chiếm 10,1 phần trăm. Đồng vị 3 có 14 nơtron, nguyên tử khối trung bình là 24,32. Xác định cấu hình của X và số khối của mỗi đồng vị
  5. Cho tổng số hạt trong hợp chất M2X là 140. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 64. Biết số hạt mang điện trong M nhiều hơn X là 22. Tổng số hạt trong M nhiều hơn X là 34. Xác định cấu hình electron của M,X
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Phương Khanh

  Tai sao lai co chu H tren nhom halogen trong bang tuan hoan y nghia la j

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh vương

  Ng tử của ng. tố X có tổg số hạt la 180. Trog đó tổg các hạt mag điện chiếm 58.89% tổg số hạt . X la ng.tố nào

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Quá

  Giúp Tuiii với

  bài 1 :số nguyên tố có z = 1 đến z = 18 mà hạt nhân nguyên tử có số p = số n là:
  a. 5 nguyên tố
  B 6 nguyên tố
  C 7 nguyên tố
  d 8 nguyên tố
  e.9 nguyên tố

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1