ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 7.8 trang 18 SBT Hóa học 10

Bài tập 7.8 trang 18 SBT Hóa học 10

a) Bảng tuần hoàn có bao nhiêu cột, có bao nhiêu nhóm và các nhóm đánh số như thế nào ?

b) Nguyên tử của các nguyên tố thuộc cùng một cột có đặc điểm gì ?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7.8

 
 

a) Bảng tuần hoàn có 18 cột chia thành 8 nhóm A đánh số từ IA đến VIIIA và 8 nhóm B đánh số từ IB đến VIIIB. Mỗi nhóm là một cột, riêng nhóm VIIIB gồm 3 cột.

b) Các nguyên tử của các nguyên tố thuộc cùng một cột có cấu hình electron tương tự nhau, đặc biệt là cấu hình electron ở lớp ngoài cùng. Do đó các nguyên tố này có tính chất hoá học gần giống nhau.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7.8 trang 18 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Anh Nguyễn

  Tại sao Pb và C cùng thuộc một nhóm nhưng Pb là kim loại còn C là phi kim?

  ​Tại sao Zn và Ca có cùng số e lớp ngoài cùng như nhau nhưng lại không cùng một phân nhóm?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  thùy trang

  Nguyên tử X có tổng số hạt cơ bản là 40. Số hạt không mang điện và mang điện dương hơn kém nhau 1 hạt.

  a) Tìm số hạt của mỗi loại

  b) Tìm vị trí của X trong bảng tuần hoàn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bảo Lộc

  x và y kết hợp với nhau tạo thành hợp chất z trong đó x chiếm 4 phần và Y chiếm 3 phần về khối lượng.Xác định công thức phân tử của Z

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1