Bài tập 2 trang 53 SGK Hóa học 10

Giải bài 2 tr 53 sách GK Hóa lớp 10

Tìm câu sai trong những câu dưới đây:

A. Trong chu kì, các nguyên tố được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.

B. Trong chu kì, các nguyên tố được sắp xếp theo chiều số hiệu nguyên tử tăng dần.

C. Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng một chu kì có số electron bằng nhau.

D. Chu kì thường bắt đầu là một kim loại kiềm, kết thúc là một khí hiếm (trừ chu kì 1 và chu kì 7 chưa hoàn thành).

Gợi ý trả lời bài 2

Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng một chu kì có số electron bằng nhau.

⇒ Đáp án C.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 53 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Minh

  các nguyên tố sau ; 6O , 8O , 10Ne , 13Al , 15P , 17Cl , 19K , 20Ca

  - cho biết các nguyên tố nào là kim loại

  - cho biết nguyên tố nào thuộc s,p,d,f ? vì sao?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • cuc trang

  Nguyên tử X có tổng số e trong các phân lớp p là 8 .Nguyên tử của nguyên tố Y có tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt mang điển dương của X là 10. Viết CH electron của các nguyên tử X và Y , xác định số e trên mỗi lớp , phân lớp nào có năng lượng cao nhất , phân lớp nào liên kết vs hạt nhân chặt chẽ nhất ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời