ADMICRO
VIDEO

Bài tập 11.11 trang 28 SBT Hóa học 10

Bài tập 11.11 trang 28 SBT Hóa học 10

Các nguyên tố thuộc các nhóm B (từ IB đến VIIIB) có mặt trong các chu kì nhỏ không ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11.11

Các nguyên tố thuộc các nhóm B (từ IB đến VIIIB) không có mặt trong các chu kì nhỏ.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11.11 trang 28 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF