ADMICRO
VIDEO

Bài tập 11.9 trang 28 SBT Hóa học 10

Bài tập 11.9 trang 28 SBT Hóa học 10

Hãy viết cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố thuộc chu kì 3.

Na (Z = 11), Mg (Z = 12), Al (Z = 13), Si (Z = 14), P (Z = 15), S (Z = 16), C1 (Z = 17).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11.9

Na Mg Al Si P S Cl
3s1 3s2 3s23p1 3s23p2 3s23p3 3s23p4 3s23p5

 

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11.9 trang 28 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF