YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 11.10 trang 28 SBT Hóa học 10

Bài tập 11.10 trang 28 SBT Hóa học 10

Hãy viết cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyển tố thuộc nhóm IIA.

Be (Z = 4), Mg (Z = 12), Ca (Z = 20), Sr (Z = 38),

Ba (Z = 56), Ra (Z = 88).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11.10

Be Mg Ca Sr Ba Ra
2s2 3s2 4s2 5s2 6s2 7s2

 

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11.10 trang 28 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF