YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 11.7 trang 27 SBT Hóa học 10

Bài tập 11.7 trang 27 SBT Hóa học 10

Cho cấu hình electron của Zn là [Ar]3d104s 2. Vị trí của Zn trong bảng tuần hoàn là

A. ô 29, chu kì 4, nhóm IIA.   

B. ô 30, chu kì 4, nhóm IIA.

C. ô 30, chu kì 4, nhóm IIB. 

D. ô 30, chu kì 4, nhóm IIIB.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11.7

Cấu hình e đầy đủ của Zn: 1s22s22p63s23p63d104s2 (Z=30)

Zn có 4 lớp e nên thuộc chu kì 4

Zn có 2e hóa trị và là nguyên tố d nên thuộc nhóm IIB

⇒ Chọn C

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11.7 trang 27 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF