ADMICRO
VIDEO

Bài tập 4 trang 60 SGK Hóa học 10 nâng cao

Bài tập 4 trang 60 SGK Hóa học 10 nâng cao

Tổng số hạt proton, nơtron, electron của nguyên tử một nguyên tố thuộc nhóm VIIA là 28.

a) Tính nguyên tử khối.

b) Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố đó.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

a) Trong nguyên tử Y

Số p = số e = Z và số n = N

Theo đề bài ta có: 2Z + N = 28 ⇒ N = 28 - 2Z

Nguyên tử bền: 1Z ≤ N ≤ 1,5Z ⇒ 1Z ≤ 28 - 2Z ≤ 1,5Z ⇒ 8 ≤ Z ≤ 9,33

Vậy Z ∈ {8, 9}. Tuy nhiên trong 2 giá trị của Z ta chọn được 1 giá trị Z cho số khối A và số thứ tự nhóm thích hợp nhờ vào bảng biện luận sau:

Z = 8 → N = 28 - 2Z = 12 → A = Z + N = 20 (Loại)

Z = 9 → N = 28 - 2Z = 10 → A = Z + N = 19 (F)

Vậy nguyên tố cần tìm là F (flo).

b) Cấu hình e của F: 1s22s22p5.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 60 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON