YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 11.17 trang 28 SBT Hóa học 10

Bài tập 11.17 trang 28 SBT Hóa học 10

Cho 39,6 gam hỗn hợp hai muối cacbonat của hai kim loại đứng kế tiếp nhau trong nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HC1, thu được 6,72 lít khí CO(đktc). Xác định hai kim loại

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11.17

Gọi hai kim loại là M

MCO3 + 2HCl →MCl2 + H2O + CO2

0,3                                       0,3

→ M + 60 = 39,6 : 0,3 → M = 72 → Ha kim loại đó là Ca (40) và Sr (88)

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11.17 trang 28 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF