YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 11.3 trang 26 SBT Hóa học 10

Bài tập 11.3 trang 26 SBT Hóa học 10

Khối lượng của nguyên tử beri bằng 9,012u.

a) Nguyên tử khối của beri bằng

A. 9.                           

B. 9,012.   

C. 9,012.       

D 4.

b) Số khối hạt nhân nguyên tử beri bằng

A. 9.                       B. 9,012.     

C. 9,012 g/mol.       D 4.

c) Khối lượng mol nguyên tử beri bằng

A. 9.                      

B. 9,012.     

C. 9,012.      

D 4.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11.3

a) Nguyên tử khối của Be là 9,012 đvC

⇒  Chọn B

b) Số khối hạt nhân nguyên tử Be là 9,012

⇒  Chọn B

c) khối lượng mol nguyên tử Be là 9,012 g/mol

⇒ Chọn C

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11.3 trang 26 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF