YOMEDIA
NONE

Bài tập 6 trang 54 SGK Hóa học 10

Giải bài 6 tr 54 sách GK Hóa lớp 10

Một nguyên tố thuộc chu kì 3, nhóm VIA trong bảng tuần hoàn:

a) Nguyên tử của nguyên tố đó có bao nhiêu electron ở lớp electron ngoài cùng 

b) Lớp electron ngoài cùng là lớp electron thứ mấy?

c) Viết số electron ở từng lớp electron?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Một nguyên tố thuộc chu kì 3, nhóm VIA nên cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố đó là:

1s2 2s2 2p6 3s2 3p4

a) Nguyên tố có 6 electron lớp ngoài cùng vì ở nhóm VIA.

b) Nguyên tố có 3 lớp electron ngoài cùng ở lớp thứ 3.

c) Số electron ở từng lớp là 2, 8, 6.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 54 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Bài tập SGK khác

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON