ADMICRO
VIDEO

Bài tập 11.13 trang 28 SBT Hóa học 10

Bài tập 11.13 trang 28 SBT Hóa học 10

Một nguyên tố X ở nhóm VIA, chu kì 3.

Hãy viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X

Hãy cho biết số thứ tự của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11.13

Nguyên tử X có 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có 6 electron, vậy có cấu hình electron: 1s22s22p63s23p4

Số thứ tự bằng số proton và bằng số electron: Z = 16.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11.13 trang 28 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF