YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 11.16 trang 28 SBT Hóa học 10

Bài tập 11.16 trang 28 SBT Hóa học 10

Cho 5,05 gam hỗn hợp hai kim loại nhóm IA và thuộc hai chu kì liên tiếp vào nước (dư), thu được 1,68 lít khí hiđro (đktc) và dung dịch B. Tìm tên hai kim loại và khối lượng chất tan có trong dung dịch B.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11.16

M + H2O → MOH + 0,5H2

0,15            0,15      0,075 mol

→ M = 33,67 → Hai kim loại là Na và K

mKOH = (33,67 + 17).0,15 = 7,6g

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11.16 trang 28 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF