YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 11.12 trang 28 SBT Hóa học 10

Bài tập 11.12 trang 28 SBT Hóa học 10

Trong tự nhiên, nguyên tố bo có 2 đồng vị: 11B, nguyên tử khối coi là bằng 11, thành phần 80,1% ; 10B nguyên tử khối coi là bằng 10, thành phần 19,9%. Hãy tính nguyên tử khối trung bình của nguyên tố bo trong tự nhiên.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11.12

Nguyên tử khối trung bình A của nguyên tố bo trong tự nhiên :

\({\overline A _{B}} = \frac{{11.80,1 + 10.19,9}}{{100}} = 10,8\)

Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố bo: 10,8.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11.12 trang 28 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF