ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 11.2 trang 26 SBT Hóa học 10

Bài tập 11.2 trang 26 SBT Hóa học 10

Cho các nguyên tố : Ca, C, F, O, Be.

a) Dãy nguyên tố sắp xếp theo chiều tăng dần độ âm điện của nguyên tử là

A. C, F, Ca, O, Be.

B. Ca, Be, C, O, F

C. F, O, C, Be, Ca 

D. O, C, F, Ca, Be.

b) Dãy nguyên tố sắp xếp theo chiều tăng dần của bán kính nguyên tử là

A. C, F, O, Be, Ca.

B. Ca, Be, C, O, F

C. F, C, O, Ca, Be.   

D. F, O, C, Be, Ca.

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11.2

 
 

a) Be, C, O, F thuộc cùng chu kì 2 ⇒ thứ tự tăng dần độ âm điện: Be, C, O, F

Ca thuộc chu kì 4 ⇒ thứ tự tăng dần độ âm điện: Ca, Be, C, O, F

⇒ Chọn B

b) Be, C, O, F thuộc cùng chu kì 2 ⇒ thứ tự tăng dần bán kính nguyên tử: F, O, C, Be

Ca thuộc chu kì 4 ⇒ thứ tự tăng dần bán kính nguyên tử: F, O, C, Be, Ca

⇒ Chọn D

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11.2 trang 26 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)