YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 11.2 trang 26 SBT Hóa học 10

Bài tập 11.2 trang 26 SBT Hóa học 10

Cho các nguyên tố : Ca, C, F, O, Be.

a) Dãy nguyên tố sắp xếp theo chiều tăng dần độ âm điện của nguyên tử là

A. C, F, Ca, O, Be.

B. Ca, Be, C, O, F

C. F, O, C, Be, Ca 

D. O, C, F, Ca, Be.

b) Dãy nguyên tố sắp xếp theo chiều tăng dần của bán kính nguyên tử là

A. C, F, O, Be, Ca.

B. Ca, Be, C, O, F

C. F, C, O, Ca, Be.   

D. F, O, C, Be, Ca.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11.2

a) Be, C, O, F thuộc cùng chu kì 2 ⇒ thứ tự tăng dần độ âm điện: Be, C, O, F

Ca thuộc chu kì 4 ⇒ thứ tự tăng dần độ âm điện: Ca, Be, C, O, F

⇒ Chọn B

b) Be, C, O, F thuộc cùng chu kì 2 ⇒ thứ tự tăng dần bán kính nguyên tử: F, O, C, Be

Ca thuộc chu kì 4 ⇒ thứ tự tăng dần bán kính nguyên tử: F, O, C, Be, Ca

⇒ Chọn D

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11.2 trang 26 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF