ADMICRO
VIDEO

Bài tập 11.4 trang 26 SBT Hóa học 10

Bài tập 11.4 trang 26 SBT Hóa học 10

Khi cho hạt nhân \(_2^4He\) bắn phá vào hạt nhân \(_6^12C\)  , người ta thu được một nơtron và một hạt nhân Y. Y là hạt nhân nào cho dưới đây ?

 A.  \(_8^15O\)                                     

B.  \(_6^13C\) 

C.  \(_7^14N\)                                     

D.  \(_4^9Be\) 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 11.4

Xét phương trình phản ứng hạt nhân: 

\(_2^4He + _6^{12}C \to Y{ + ^1}n\)

Áp dụng bào toàn proton và bảo toàn số khối

⇒ Y có số khối A = 12 + 4 - 1 = 15,

             số p Z = 2 + 6 - 0 = 8

⇒ Y là  \(_8^15O\) 

⇒ Chọn A

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11.4 trang 26 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF