YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 14 SGK GDCD 12

Giải bài 1 tr 14 sách GK GDCD lớp 12

Pháp luật là gì? Tại sao cần phải có pháp luật? 

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

  • Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước.
  • Tại sao cần phải có pháp luật? Để quản lí xã hội, mỗi nhà nước cần phải xây dựng và ban hành hệ thống quy tắc xử sự chung áp dụng cho mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia vào các quan hệ xã hội, làm cho mọi hoạt động của cá nhân, tổ chức diễn ra trong vòng ổn định, trật tự. Hệ thống quy tắc xử sự chung đó được gọi là pháp luật. Đó là các chuẩn mực về những việc được làm, những việc phải làm và những việc không được làm, nhằm đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

-- Mod GDCD 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 14 SGK GDCD 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON