YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 14 SGK GDCD 12

Giải bài 4 tr 14 sách GK GDCD LỚP 12

Em hãy phân biệt sự giống nhau và khác nhau giữa đạo đức và pháp luật bằng cách ghi ý kiến của em vào bảng dưới đây.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

So sánh

Đạo đức

Pháp luật

Giống nhau Đều là phương thức điều chỉnh hành vi của con người
Khác nhau

Nguồn gốc

Hình thành từ đời sống xã hội

Các qui tắc xử sự trong đs xh, được nhà nước ghi nhận thành các Qui phạm pháp luật

Nội dung

Các quan niệm chuẩn mực thuộc đời sống tinh thân, tình cảm của con người (về thiện ác, công bằng danh dự, nhân phẩm)

Các qui tắc xử sự (việc được làm, phải làm, không được làm)

Hình thức thể hiện

Trong nhận thức, tình cảm con người. (điều chỉnh bằng lương tâm)

Văn bản qui phạm pháp luật

Phương thức tác động

Dư luận xã hội (người ta sợ dư luận xh hơn chính lương tâm bản thân mìn).

Giáo dục, cưỡng chế bằng quyền lực nhà nước

-- Mod GDCD 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 14 SGK GDCD 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF