AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Yêu cầu khẩn thiết của cách mạng Việt Nam cuối năm 1929 đầu năm 1930 là:

  • A. Giải phóng dân tộc
  • B. Giải phóng dân tộc và xây dựng CNXH
  • C. Khắc phục sự chia rẽ, phân tán của 3 tổ chức cộng sản
  • D. Khắc phục những tiêu cực trong hoạt động của giai cấp vơ sản

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>