AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam được thể hiện trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên:

  • A. Giai cấp Công – Nông
  • B. Giai cấp vô sản
  • C. Liên minh giai cấp Công - Nông – Binh
  • D. Tư sản dân tộc và trí thức

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>