YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cương lĩnh chính trị đầu tiên đã xác định tổ chức nào đóng vai trò là đội tiên phong của giai cấp vô sản?

  • A. Đảng Cộng sản Việt Nam
  • B. Đảng Cộng sản Đông Dương
  • C. Tân Việt Cách mạng Đảng
  • D. Việt nam Quốc dân Đảng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>