AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tính độc đáo, sáng tạo của Cương lĩnh chính trị đầu tiên do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo là?

  • A. Cương lĩnh đã phân tích thấu đáo những mâu thuẫn cơ bản của xã hội Việt Nam, nổi lên là mâu thuẫn dân tộc.
  • B. Tư tưởng cốt lõi của Cương lĩnh là độc lập tự do gắn liền với CNXH.
  • C. Xác định được tầm quan trọng của liên minh công-nông và vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân.
  • D. Tất cả đáp án

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>