AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tổ chức Đông Dương Cộng sản Liên đoàn chính thức ra nhập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày, tháng, năm nào?

  • A. 3/02/1930
  • B. 7/02/1930
  • C. 6/01/1930
  • D. 24/02/1930

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>