ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chứng tỏ:

  • A. Giai cấp công nhân và nông dân đã có sự phối kết hợp nhịp nhàng trong cuộc đấu tranh vì mục tiêu chung
  • B. Giai cấp vô sản Việt Nam đã trưởng thành, đủ sức lãnh đạo CM Việt Nam
  • C. Giai cấp công nhân đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình
  • D. Giai cấp nông dân Việt Nam đã hoàn thành trách nhiệm của mình trước mục tiêu chung của cách mạng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE