YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX là:

  • A. Mâu thuẫn giữa giai cấp nông dân với giai cấp địa chủ phong kiến
  • B. Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản
  • C. Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân và nông dân với thực dân và phong kiến
  • D. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp và tay sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>