AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguyễn Ái Quốc chính thức trở thành người cộng sản đầu tiên của Việt Nam vào thời gian nào?

  • A. 10/1917
  • B. 6/1919
  • C. 7/1920
  • D. 12/1920

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>