AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản diễn ra ở đâu?

  • A. Hà Quảng - Cao Bằng
  • B. Hàm Long - Hà Nội
  • C. Hương Cảng - Trung Quốc
  • D. Ma cao - Trung Quốc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>